■ İş Girişi ve Çıkışı - Kalite Kontrol:

Laboratuvara gelen her siparişin giriş ve çıkışının bilgisayara kaydedildiği, siparişin üretim aşamalarında müşteri ile bağlantının kurulduğu ve son kontrolden geçirilerek paketlemenin yapıldığı bölümdür.

■ İş İdaresi:

Firmanın her türlü finansal, üretim ve yönetim stratejisinin belirlendiği bölümdür. Personel alımlarını gerçekleştirip bölümleri koordine eder, firma içi iş akışını ve genel organizasyonu sağlar.

■ Teknik Toplantı:
Teknik eğitim çalışmaları yapılır; müşteri istek ve talepleri değerlendirilerek, kalite geliştirme çalışmaları gerçekleştirilir. Firmanın, usta teknisyenlerin ve teknisyenlerinin gelişimi için araştırma ve geliştirme çalışmaları her zaman ön planda tutulmaktadır. Müşteri istekleri doğrultusunda tamamlanan sipariş, sırası ile bölüm şeflerinin ve laboratuvar şefinin kontrol ve onayı sonrasında teslim edilir.
■ Pazarlama - Muhasebe:

Pazar geliştirme ve müşteri çoğaltma araştırma ve çalışmaları yapılır. Firma ürünleri tanıtılır, müşterilerin cari hesap ve ödemeleri takip edilir. Firma ile ilgili tüm kayıtların tutulduğu ve düzenlendiği, tahsilat / ödemelerin yapıldığı, yazışmalarının gerçekleştiği bölümdür.

■ Alçı Bölümü:

Üretim aşamasının ilk bölümüdür. Müşteriler tarafından gönderilen ölçülerden alçı modelleri hazırlanır. Alçı modelleri, üzerinde istenen siparişin gerçekleşmesi için üretiminin gerekli bölümlerine devredilir.

■ Kron ve Köprü Modelaj Bölümü:

Sabit diş protezi için alçı modelinin geldiği ilk bölümdür. Müşterinin siparişi doğrultusunda alçı modelin üzerinde kesilen ve/veya eksik olan dişlerin çeşitli mumlar ile modelajı burada gerçekleştirilir.Yapılan mum modelaj manşete bağlanıp dökümü yapılır ve diş protezin ilk metal şekli elde edilir.

■ Kron ve Köprü Tesfiye Bölümü:

Diş protezin modelaj bölümünde elde edilmiş ilk metal şekli bu bölüme gelir ve metal köprü ve/veya kronlar elmas, hart metal gibi frezler ile tesfiye edilip, alçı modelinin üzerine oturtulur.

■ Porselen Bölümü:
Tesfiye bölümünden gelen metal köprü ve/veya kronlar üzerine müşterinin siparişi doğrultusunda istenen renkte porselen işlenir. İşlenmiş porselen yüksek ısı fırınlarda pişirildikten sonra sipariş porselen tesfiyesine gelir. Burada dişlere özel frezler ile istenen estetik, şekil ve görünüm verilir. Porselen bölümünün görevi; istenen rengi, estetiği ve görünümü diş protezine vermektir.
■ Freze Bölümü:

Bu bölümde hareketli, ağızdan çıkarılabilir diş protezleri yapılır. Freze bölümünün amacı estetikli protezlere ataşmanları ve hassas tutucuları işlemektir.

■ İskelet Bölümü:

Bu bölümde hareketli protezlerin metal kaideleri yapılır. Alçı modeline mum modelajı işlenir, fırında dökümü yapılır ve elde edilen metal kaide özel frezler ile tesfiye edilerek protezin metal kaide iskeleti modele oturtulur.

■ Total Bölümü:

Gönderilen işin tarzına göre mum modelajı ile plastik dişler modelin üzerinde artlikasyona alınarak dizilir. Metal kaideli isteklerde; iskelet bölümünden gelen metal kaidenin üzerine müşterinin siparişi doğrultusunda fabrikasyon plastik dişler mum modelaj ile artikilasyona dizilerek prova için müşteriye yollanır. Provadan gelen diş protezi akrilik ile işlenip tamamlanır.

■ Polisaj Bölümü:

Polisaj Bölümü

■ Döküm Bölümü:

Döküm Bölümü

■ Ortodonti Bölümü:

Ortodonti bölümünde, estetik görünümü ve geliş yönü bozuk olan dişler için müşterinin siparişi ve planı doğrultusunda hasta ağzına takılacak telli protezler yapılır.

■ Malzeme Deposu:
Demirbaş, makina, teçhizat, üretimde kullanılan tüm hammadde, yardımcı madde, büro ve kırtasiye malzemelerinin temin edilip, stoklandığı ve seri bir şekilde üretime sevk edildiği bölümdür.
■ Alet Bakımı ve Alet Deposu:

Firma içerisinde, üretimde kullanılan tüm demirbaş, makina ve teçhizatın tamir ve periyodik bakımının yapıldığı bölümdür.